Żłobek w Częstochowie

Żłobek w Częstochowie

Żłobek Miejski

Aleja Armii Krajowej 66a
42-215 Częstochowa

tel. (034) 325-21-26

e-mail: zlobek@vp.pl

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:30 do 18:00

Jest placówką służby zdrowia, do której zadań należy sprawowanie opieki nad małym dzieckiem w wieku od czwartego miesiąca życia dziecka do lat trzech z terenu miasta Częstochowy


Filia Żłobka Miejskiego

ul. Sportowa 34a
tel. 0-34/363-43-65

Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:30 do 17:00.

Żłobek zapewnia dzieciom:
a) całodzienne wyżywienie,
b) zabawy dostosowane do wieku dziecka,
c) fachową opiekę profilaktyczno- zdrowotną

Dokumenty potrzebne przy zapisie dziecka do Żłobka (dokumenty należy składać w Żłobku przy Armii Krajowej 66a):
1. Książeczka zdrowia dziecka
2. Badania: morfologia z rozmazem, mocz, kał na pasożyty (ważne 3 miesiące)
3. Zaświadczenie z SANEPIDU z ul. Jasnogórskiej 15a w Częstochowie, że dziecka przez ostatnie trzy miesiące nie miało kontaktu z chorobą zakaźną (ważne 48 godzin).
4. Zaświadczenie od lekarza pediatry, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka (ważne trzy dni)
5. Wypełniona Karta zgłoszeniowa
6. Podpisanie umowy o czesne

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim składa się z:
1. czesnego w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązującego na koniec roku poprzedniego.
2. opłaty za wyżywienie ustalonej przez Dyrektora Żłobka w wysokości uwzględniającej normy żywieniowe dla dziecka.

(Uchwała Nr 552/XLI/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.)

  • reklama na samochodzie
  • zamki dmuchane na imprezy masowe dla dzieci na Śląsku. Produkcja, sprzedaż, serwis i wynajem dmuchańców, zjeżdzalni dmuchanych, zamków dmuchanych na festyny, festiwale, dożynki, place zabaw, imprezy masowe
  • system HACCP

statystyka