Szczepienia ochronne dzieci

Szczepienia zalecane w 2009 r. - Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
z dn. 01 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2009 r.

II. Szczepienia zalecane nie finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia

WZW typu B domięśniowo
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
- osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny
- przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionych w ramach szczepień obowiązkowych
- chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych
- dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi
- osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym
Zaleca się szczepienie podstawowe w cyklu: 0,1 6 miesięcy. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo.
Osobom przewlekle chorym podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty-HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Dawki przypominające podawać według wskazań lekarza oraz producenta.

WZW typu A domięśniowo
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności WZW typu A
- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi
- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A

ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE
- podskórnie
- jedną dawką szczepionki skojarzonej
- osobom nie szczepionym przeciwko odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiązkowych należy podać dwie dawki szczepionki w odstępnie co najmniej 4 tygodni. U osób szczepionych wcześniej przeciwko odrze, śwince i różyczce szczepionkami monowalentnymi należy traktować jako szczepienie przypominające.
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać nie wcześniej niż  po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia.
Nie szczepić w okresie ciąży. Przez 3 miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

GRYPIE
- dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki
ze wskazań klinicznych i indywidualnych:
- przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek)
-1 w stanach obniżonej odporności
-2 - osobom w wieku powyżej 55 lat
ze wskazań epidemiologicznych:
- pracownikom ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu oraz osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi
Szczepienie według zaleceń producenta. Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
- przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.
Szczepienie według zaleceń producenta.

Zakażeniom wywoływanym przez HAEMOPHILUS INFLUNZAE typ b - domięśniowo lub podskórnie
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
- dzieciom do 6 życia nie objętych szczepieniami obowiązkowymi dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp.
szczepień wg wskazań producenta szczepionki

BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo Td.
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
- osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające co 10 lat, a nie szczepionym w przeszłości - szczepienie podstawowe.
- osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.

Zakażeniom wywołanym przez STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - domięśniowo lub podskórnie pojedynczą dawką wg zaleceń producenta
Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa):
- 3 osobom w wieku powyżej 65 lat
- 4 - dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osobom po splenektomii) - dawkowanie wg wskazań producenta
szczepionka skoniugowana:
- 5 dzieciom od 2 miesiąca życia do 2 roku życia
- 6 dzieciom w wieku 2-5 lat z grup ryzyka np. uczęszczające do żłobka, przedszkola lub z chorobami przewlekłymi, w tym zaburzenia odporności
- 7 - dawkowanie wg wskazań producenta

Zakażeniom wywołanym przez NEISSERIA MENINGITIDIS - domięśniowo lub podskórnie
Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa):
- 8 dzieciom powyżej 2 lat i dorosłym
- 9 dawkowanie wg wskazań producenta
szczepionka skoniugowana:
-10 od 2 miesiąca życia,
- dawkowanie wg wskazań producenta

ŻÓŁTEJ GORĄCZCE - wyjeżdżającym za granicę, według wymogów kraju docelowego zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Dotyczy w szczególności krajów Afryki i Ameryki Południowej. Szczegółowych informacji udzielają wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
Nie szczepić osoby uczulonej na białko jaja kurzego.

UWAGA! Również wykonanie szczepienia jest odpłatne.

WIETRZNEJ OSPIE - domięśniowo lub  podskórnie
- 11 osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych
- 12 kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowaly wcześniej na ospę wietrzną
dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki

WŚCIEKLIŹNIE - domięśniowo lub podskórnie
Osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę
dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki

BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ - doustnie
Dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia - dawkowanie wg wskazań producenta
Szczepionkę p/rotawirusom można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami

LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA - domięśniowo
dawkowanie wg wskazań producenta

  • reklama na samochodzie
  • zamki dmuchane na imprezy masowe dla dzieci na Śląsku. Produkcja, sprzedaż, serwis i wynajem dmuchańców, zjeżdzalni dmuchanych, zamków dmuchanych na festyny, festiwale, dożynki, place zabaw, imprezy masowe
  • system HACCP

statystyka