Szczepienia ochronne dzieci

Cz.l Najnowszy Kalendarz Obowiązkowych Szczepień dla Dzieci w 2009 r.

nowe szczepienia dzieci - kliknij!

Szczepienia ochronne są dotychczas najbardziej skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniu na choroby zakaźne. Odporność poszczepienna trwa różnie długo (od roku do kilku-kilkunastu lat). Aby ją przedłużyć powtarza się podawanie dawek szczepionki wg określonego schematu zwanego kalendarzem szczepień ochronnych. W ostatnim czasie wprowadzono zmiany dotyczące niektórych szczepień. W związku z tym poniżej prezentowany jest aktualny kalendarz szczepień ochronnych. Wszystkie obowiązkowe szczepienia wykonywane są w Punktach Szczepień Podstawowej Opieki Zdrowotnej bezpłatnie.
Finansowanie tych szczepień odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dn. 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2009 r.

I. A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku


 
W ciągu 24 godzin po urodzeniu I dawka - WZW typu B domięśniowo oraz gruźlica śródskórnie szczepionką BCG (wykonywane są w szpitalu, gdzie dziecko zostało urodzone).
2 miesiąc życia (6-8 tydzień) II dawka - WZW typu B domięśniowo;

I dawka - błonica, tężec i krztusiec szczepionką DTP podskórnie lub domięśniowo

I dawka - szczepionka przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (domięśniowo lub podskórnie).
3-4 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) II dawka - błonica, tężec i krztusiec szczepionką DTP podskórnie lub domięśniowo;

I dawka szczepionki przeciw poliomyelitis IPV inaktywowanej poliwalentnej (1, 2, 3 typ wirusa) podskórnie lub domięśniowo

II dawka - szczepionka przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (domięśniowo lub podskórnie).
5-6 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) III dawka - błonica, tężec i krztusiec szczepionką DTP podskórnie lub domięśniowo;

II dawka szczepionki przeciw poliomyelitis IPV inaktywowanej poliwalentnej (1, 2, 3 typ wirusa) podskórnie lub domięśniowo

III dawka - szczepionka przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (domięśniowo lub podskórnie).
7 miesiąc życia III dawka - WZW typu B domięśniowo.
13-14 miesiąc życia I dawka - odra, świnka, różyczka - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną.

Podawanie w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; należy ją podać po upływienie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
16-18 miesiąc życia IV dawka - błonica, tężec i krztusiec szczepionką DTP podskórnie lub domięśniowo;

III dawka szczepionki przeciw poliomyelitis IPV inaktywowanej poliwalentnej (1, 2, 3 typ wirusa) podskórnie lub domięśniowo

IV dawka uzupełniająca - szczepionka przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (domięśniowo lub podskórnie).
6 rok życia Błonica, tężec, krztusiec domięśniowo szczepionką acelularną DtaP zawierającą acelularny komponent krztuśca - I dawka przypominająca.

Poliomyelitis doustnie szczepionką ateunowaną poliwalentną OPV (1, 2, 3 typ wirusa) - I dawka przypominająca.
10 rok życia szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce - podskórnie, żywą szczepionką skojarzoną.
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
12 rok życia


szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce podskórnie, żywą szczepionką skojarzoną.
Szczepieniu podlegają wyłącznie dziewczęta nie szczepione w 10 lub 11 roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.

Podawanie w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie 2 miesięcy od wyzdrowienia.
14 rok życia WZW typu B domięśniowo trzykrotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy (szczepienie należy podać młodzieży w gimnazjum I lub II klasa).

Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw wzw typu B w ramach szczepień zalecanych lub obowiązkowych. Nie przewiduje się podawania dawek przypominających.

Błonica, tężec podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td (II dawka przypominająca); szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w ciągu 24 godzin) z jedną z dawek szczepionki przeciwko WZW typu B, w oddzielnej iniekcji.
19 rok życia Błonica, tężec podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td (III dawka przypominająca nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki Td).

I. B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

Finansowanie tych szczepień odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dn. 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
z 01 kwietnia. 2009 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2009 r.   

WZW typu B - domięśniowo
- osoby wykonujące zawody medyczne narażone na zakażenie
- uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych, studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych kształcących na kierunkach medycznych w ciągu pierwszego roku szkolnego/akademickiego
- osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych)
- chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek zwłaszcza osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej, metabolicznej lub alkoholowej, przede wszystkim z przewlekłym zakażeniem HCV
- zakażeni HIV, a także dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności
- osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym
Szczepienie podstawowe wg schematu: 0; 1; 6 miesięcy.
Nie należy szczepić osób szczepionych podstawowo przeciw WZW typu B.
U osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje się.
Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza dla osób dializowanych i z niedoborami odporności.
U tych osób  należy stosować dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty-HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie
Dzieci do ukończenia 2 roku życia nie zaszczepione w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia - dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki
Cykl szczepień należny dla wieku dziecka, dawkowanie wg wskazań producenta. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DtaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DtaP-IPV-HIB, DtaP-IPV-HIB-HBV.
- preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra ZdrowiaZakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - domięśniowo lub podskórnie
a). Dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:
- 1 przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
- 2 schorzenia immunologiczno-hematologiczne,
- 3 małopłytkowość-4  idiopatyczną,
- 5 ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną
- 6 asplenię wrodzoną
- 7 lub po splenektomii,
- 8 zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej struktutopatii,
- 9 pierwotne zaburzenia odporności,
- 10 zakażone HIV,
- 11 przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego,
b). Dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-płucną.
Dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki


BŁONICY - podskórnie szczepionką monowalentną (d, D), lub skojarzoną ze szczepionką przeciwtężcowi (Td, DT)
- ze wskazań indywidualnych
- osoby ze styczności z chorymi na błonicę
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów

OSPIE WIETRZNEJ - domięśniowo lub podskórnie
a). Dzieci do ukończenia 12 roku życia: z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakażone HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,
b). Dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a - które nie chorowały na ospę wietrzną
Dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki

DUROWI BRZUSZNEMU - podskórnie szczepionką monowalentną (Ty), lub skojarzoną ze szczepionką przeciwtężcowi (TyT)
- ze wskazań indywidualnych
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów

WŚCIEKLIŹNIE - domięśniowo lub podskórnie
- ze wskazań indywidualnych, osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny

Patrz również - Informacje uzupełniające - część III PSO*

TĘŻCOWI - podskórnie
- 12 ze wskazań indywidualnych,
- 13 osoby narażone na zakażenie tężcem
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Patrz również - Informacje uzupełniające - część III PSO*

Zakażeniom NEISSERIA MENINGITIDIS - domięśniowo lub podskórnie
- 14 ze wskazań indywidualnych,
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów.

* - część III Informacje Uzupełniające Programu Szczepień Ochronnych na 2009 r.

lek. med. Ewa Pakuła - opracowane na podstawie Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2009 roku

  • reklama na samochodzie
  • zamki dmuchane na imprezy masowe dla dzieci na Śląsku. Produkcja, sprzedaż, serwis i wynajem dmuchańców, zjeżdzalni dmuchanych, zamków dmuchanych na festyny, festiwale, dożynki, place zabaw, imprezy masowe
  • system HACCP
statystyka