Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci

Wiersze do wykorzystania podczas pracy nad kształceniem wymowy dziecka

"Szyba" - M. Szuchowa

Deszcz w szybę puka, szpareczki szuka, grozi i pluszcze:
- Puści-sz?
-Nie puszczę!
-Ale mnie puścisz! Wyje wichrzysko.
-Chcę koło pieca potańczyć blisko.
A szybka na to:
-Choć jestem krucha, deszcze i wichry muszą mnie słuchać.
Wpuszczę tu słońce, niech izbę złoci, a ty na polu możesz popsocić...
/wzmocnienie przodu języka, artykulacja głoski "sz"/

 

"Dziadzio mrok" - E.Zarembina

Pada, pada deszcz.
Chlupu, chlupu, chlup.
Idzie dziadzio Mrok.
Tupu, tupu, tup.
Idzie dziadzio Mrok.
Człapu, człapu, człap.
Wyskoczyła noc, za połę go łap.
Zmyka dziadzio Mrok.
Tupu, tupu, tup.
A noc za nim brnie.
Chlupu, chlupu, chlup.
/ćw. mięśni warg/

 

"Dwie muszki" - E. Zarembina

Jedna muszka -czarna muszka,
druga Muszka - biała.
Czarna muszka białej Muszce
spać dziś nie dawała.
A sio, nie brzęcz, czarna muszko,
biała Muszka chora.
Nie posłuchasz? To przyniosę z lasu muchomora.
/ćw. mięśni języka na "szk"/

Propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących językowy rozwój mowy
/opracowano na podstawie E.Chmielewska "Logopedia poradnik dla
rodziców i nauczycieli/

Zabawy mają na celu pokazanie prawidłowej artykulacji samogłosek i
spółgłosek, najczęściej sprawiających trudności w wymowie, mogą być
swoistymi przerywnikami lub stanowić dodatek do tematu wiodącego.

Zabawy z rymem: wyszukiwanie ze zbioru wyrazów tych, które się
rymują /np.: kwiatek-statek, moda-woda,/ śpiewanie rymowanek, układanie
własnych wierszyków, kończenie rymowanych zdań /Poszła Ola do ....
przedszkola/, szukanie rymów do słów /domek-Tomek/.

Zabawy ortofoniczne: odgadywanie, jakie odgłosy wydają pokazane na
ilustracji zwierzęta, naśladowanie tych odgłosów, zabawa w środki lokomocji,
słuchanie dźwięków z taśmy magnetofonowej i nazywanie ich, wyszukiwanie
dźwięków w otoczeniu, wsłuchiwanie się w ciszę - co słychać, słuchanie
wierszy zawierających wyrazy dźwiękonaśladowcze.

Zabawy z sylabami: wyklaskiwanie słów sylabami, śpiewanie zdań sylabami,
kończenie rozpoczętego wyrazu tra....wa, ro.....wer, odgadywanie słów czynności wymawianych sylabami sia-daj-cie, układanie słów z rozsypanki
sylabowej /dla starszych dzieci/

Zabawy z głoskami: wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
wypowiadanie wyrazów jednocześnie przedłużając np. pierwszą
głoskę /rrrrrrrrrak/, obserwowanie układu warg w lusterku, przy wypowiadaniu
głosek, telefon głoskowy-dziecko podaje wyraz, drugie wypowiada wyraz
rozpoczynający się od głoski, którą słyszy na końcu wyrazu np.: klatka-ananas, wyszukiwanie obrazków, których nazwa rozpoczyna się na tą samą głoskę.

Zabawy z wyrazami: próby tworzenia prostych zdań o przedmiocie, lub na
podstawie ilustracji, kończenie zdań wypowiadanych przez nauczyciela, liczenie ilości wyrazów w zdaniu, odgadywanie po dotyku przedmiotów z worka i tworzenie z danym słowem zdania, rozwiązywanie rebusów, zagadek, układanie historyjek, tworzenie mini-teatrzyków.

K. Zukier

<ćwiczenia logopedyczne 2

- Logopeda w Częstochowie

- Logopeda w Warszawie

  • reklama na samochodzie
  • zamki dmuchane na imprezy masowe dla dzieci na Śląsku. Produkcja, sprzedaż, serwis i wynajem dmuchańców, zjeżdzalni dmuchanych, zamków dmuchanych na festyny, festiwale, dożynki, place zabaw, imprezy masowe
  • system HACCP
statystyka